Co to je zubní můstek?

Zubní můstek je stomatologická protéza, která se používá k nahrazení jednoho nebo více chybějících zubů. Můstek je obvykle tvořen dvěma nebo více korunkami pro zuby na obou stranách prázdného místa (tyto zuby se nazývají pilířové zuby) a umělým zubem nebo zuby mezi nimi. Tyto umělé zuby jsou vyrobeny z různých materiálů, včetně kovů, keramiky nebo kombinace obou.

Pro koho je určený zubní můstek?

Zubní můstek je určen pro pacienty, kteří mají jeden nebo více chybějících zubů a chtějí trvalé řešení, které by pomohlo obnovit funkčnost a estetiku jejich úst. 

Zde je několik situací, kdy může být zubní můstek vhodnou volbou:

 • Ztráta jednoho nebo více zubů
 • Estetické důvody
 • Potřeba funkční náhrady
 • Pro starší osoby

Ztráta jednoho nebo více zubů

Můstky jsou ideální pro osoby, které ztratily jeden nebo několik zubů a chtějí zamezit problémům, které z toho mohou plynout, jako jsou obtíže při žvýkání, mluvení nebo kosmetické problémy.

Estetické důvody

Některé osoby si zvolí zubní můstek, aby vylepšily vzhled svého úsměvu, zejména pokud je chybějící zub viditelný při mluvení nebo smíchu.

Potřeba funkční náhrady

Ztráta zubů může mít vliv na žvýkání a dokonce i na zdraví čelistního kloubu. Zubní můstek může těmto osobám poskytnout trvalou a funkční náhradu, která jim umožní znovu žvýkat normálně.

Pro starší osoby

I když jsou implantační metody obvykle dlouhodobějším řešením, někteří starší pacienti si mohou zvolit můstek jako rychlejší a méně invazivní alternativu, zejména pokud nemají vhodné podmínky pro implantáty.

Zubní můstek

Princip zubního můstku

Principem zubního můstku je vytvoření můstku mezi stávajícími zuby (nebo implantáty), které pak fungují jako podpůrné pilíře pro umělé zuby.
Struktura

 • Pilířové zuby: Na obou stranách chybějícího zubu (nebo zubů) jsou zuby, které budou sloužit jako podpory, označovány jako pilířové zuby. Tyto zuby jsou upraveny (obvykle obrušeny), aby na nich mohla být umístěna korunka.
 • Korunky: Korunky jsou pevně připevněny na pilířových zubech a slouží jako podpory pro umělé zuby.
 • Umělé zuby: Nacházejí se mezi korunkami a nahrazují chybějící zuby. Mohou být vyrobeny z různých materiálů, včetně porcelánu, zlata, slitin nebo kombinace těchto materiálů.

Jak probíhá příprava zubního můstku?

Příprava zubního můstku je komplexní proces, který vyžaduje více návštěv u stomatologa a možná i dalších specialistů. Zde je podrobný odborný popis fází přípravy:

Konzultace a diagnostika

 • Klinické vyšetření: Stomatolog provede důkladné vyšetření ústní dutiny, včetně vizuálního zhodnocení.
 • Rentgenové snímky: Panoramatické nebo periapikální rentgenové snímky pomáhají stomatologovi hodnotit stav čelistní kosti, sousedních zubů a zjistit, zda jsou pilířové zuby vhodné pro podporu můstku.
 • Zhodnocení: Na základě shromážděných informací se rozhodne o nejvhodnějším typu můstku a materiálech, které budou použity.

Příprava pilířových zubů

 • Odstranění skloviny: Stomatolog odstraní malou část zubní skloviny z pilířových zubů, aby vytvořil místo pro korunky. Toto je nezbytné pro stabilní uchycení můstku.
 • Imprese: Po přípravě zubů se odebere otisk, který se pošle do zubní laboratoře. Tento otisk slouží jako model pro výrobu můstku.

Dočasná ochrana

 • Instalace dočasného můstku: Většinou je na připravené pilířové zuby umístěn dočasný můstek nebo korunky, které chrání zuby a dásně do doby, než bude hotový trvalý můstek.

Výroba můstku

 • Laboratorní práce: Na základě otisků a specifikací od stomatologa technici v zubní laboratoři vyrobí můstek. Tento proces může trvat několik týdnů.

Instalace a doladění

 • Testování a přizpůsobení: Po dokončení výroby se můstek před konečnou fixací vyzkouší. Stomatolog zkontroluje správné usazení, barvu a skus. Může být potřeba několik doladění a úprav.
 • Cementace: Po všech úpravách a ověření správného fitu je můstek pevně cementován na připravené pilířové zuby.
 • Následná péče: Po instalaci může být nutné několik kontrolních návštěv, aby se ověřila správná funkce, komfort a zda nedošlo k nějakým komplikacím.

Porovnání implantát versus zubní můstek

Porovnání mezi zubním implantátem a zubním můstkem je důležitým krokem v rozhodování o nejlepším způsobu nahrazení chybějících zubů. Oba postupy mají své výhody a nevýhody, a výběr mezi nimi často závisí na individuálních potřebách, zdravotním stavu a finančních možnostech pacienta. Zde je srovnání:

Zubní implantát

Zubní implantát

 • Struktura: Implantát je tvořen titanovým šroubem, který se chirurgicky implantuje do čelistní kosti. Na něj se následně nasadí korunka.
 • Trvanlivost: Implantáty jsou považovány za dlouhodobé řešení a mohou při správné péči vydržet celý život.
 • Funkčnost: Nabízí velmi blízkou náhradu přirozeného zubu, včetně základní funkčnosti a vzhledu.
 • Zdraví kostí: Implantát stimuluje čelistní kost, což pomáhá zabránit jejímu zubnímu řídnutí.
 • Náklady: Obvykle jsou dražší než zubní můstky, ale mohou být ekonomicky výhodnější v dlouhodobém horizontu.
 • Chirurgický zákrok: Vyžaduje chirurgický zákrok a obvykle delší dobu hojení.
 • Omezení: Nejsou vhodné pro každého, například pro pacienty s nedostatečnou čelistní kostí nebo pro lidi s určitými zdravotními problémy.
Zubní můstek

Zubní můstek

 • Struktura: Můstek je sestaven z dvou korunek pro pilířové zuby a jednoho nebo více umělých zubů mezi nimi.
 • Trvanlivost: Obvykle vydrží 5-15 let, v závislosti na materiálu a péči.
 • Funkčnost: Zlepšuje funkčnost žvýkání a mluvení, ale nemá schopnost stimulovat čelistní kost.
 • Zdraví kosti: Nezabrání řídnutí čelistní kosti v oblasti chybějícího zubu.
 • Náklady: Obvykle jsou levnější v krátkodobém horizontu, ale mohou vyžadovat náhradu či údržbu, což zvyšuje dlouhodobější náklady.
 • Chirurgický zákrok: Nevyžaduje chirurgický zákrok, obvykle méně invazivní než implantáty.
 • Omezení: Může vyžadovat broušení zdravých sousedních zubů, aby fungoval jako pilíře.

Jak se rozhodnout kterou možnost  náhrady zubů vybrat?

Výběr mezi zubním implantátem a zubním můstkem je individuální rozhodnutí. Důležité je konzultovat s kvalifikovaným stomatologem, který vám může pomoci určit, která možnost je pro vás nejvhodnější v závislosti na vašem zdravotním stavu, životním stylu a finančních možnostech.

Výhody a nevýhody zubního můstku

Zubní můstek je jednou z tradičních metod nahrazování chybějících zubů, a jako takový má své výhody i nevýhody. 

Výhody

 • Rychlá realizace: Na rozdíl od implantátů, které mohou vyžadovat několik měsíců pro hojení a osazení, může být můstek dokončen ve dvou nebo třech návštěvách u zubaře.
 • Nižší náklady: Většinou jsou zubní můstky finančně dostupnější než implantáty, alespoň v krátkodobém horizontu.
 • Estetické výsledky: Moderní materiály, zejména porcelánové, umožňují vytvoření esteticky přitažlivých a přirozeně vypadajících zubů.
 • Funkční zlepšení: Můstky umožňují zlepšení žvýkání a mluvení, což jsou funkce často ovlivněné chybějícími zuby.
 • Stabilita sousedních zubů: Můstek pomáhá stabilizovat sousední zuby tím, že zaplní prázdný prostor a zabrání posouvání zubů.
 • Není nutný chirurgický zákrok: Na rozdíl od zubních implantátů nevyžaduje instalace zubního můstku chirurgický zákrok.

Nevýhody

 • Ztráta zdravého zubního materiálu: Pro uchycení můstku je často nutné brousit sousední zuby, což znamená odstranění zdravého zubního materiálu.
 • Riziko zánětů a kazu: Neodstranění zbytků jídla a bakterií z pod můstku může vést k zubnímu kazu nebo zánětům.
 • Omezená trvanlivost: Můstky obvykle nemají tak dlouhou životnost jako implantáty. V závislosti na péči a materiálu mohou vydržet mezi 5-15 lety.
 • Nestimuluje čelistní kost: Na rozdíl od implantátů, můstek nedokáže stimulovat čelistní kost, což může vést k jejímu postupnému řídnutí.
 • Komplikace v ústní hygieně: Čištění můstku může být komplikovanější než čištění přirozených zubů nebo implantátů.
 • Potenciální nutnost dalších oprav: V důsledku opotřebení, poškození nebo zubního kazu v pilířových zubech může být nutné můstek opravit nebo vyměnit.

Každý pacient je unikátní, a proto je důležité pečlivě zvážit všechny výhody a nevýhody v kontextu vlastního zdravotního stavu, životního stylu a finanční situace. Kvalifikovaný stomatolog vám může poskytnout konkrétní rady a doporučení.

Jaká existují rizika pro použití zubního můstku?

Použití zubního můstku pro nahrazení chybějících zubů je běžnou stomatologickou praxí, ale jako každý lékařský zákrok má i svá potenciální rizika a nežádoucí účinky. Zde je přehled některých rizik spojených s použitím zubního můstku:

Kazy v pilířových zubech
Jedním z nejčastějších rizik je možnost výskytu zubního kazu v pilířových zubech, které podporují můstek. Přestože jsou tyto zuby chráněny korunkami, neodstranění zubního plaku a zbytků jídla může vést k zubnímu kazu pod korunkou.

Problémy s dásněmi
Nedostatečná orální hygiena může vést k zánětlivým procesům v dásních kolem můstku, což může způsobit nepříjemné pocity, otoky a krvácení.

Poškození sousedních zubů
Pokud nejsou sousední zuby zdravé a silné, může jejich použití jako pilíře pro můstek vést k jejich poškození nebo dokonce ke ztrátě.

Oslabení čelistní kosti
Na rozdíl od zubních implantátů, můstky neposkytují stimulaci čelistní kosti, což může vést k jejímu postupnému řídnutí.

Estetické problémy
Materiál můstku časem může ztrácet svou barvu nebo tvar, což může vést k estetickým problémům. Také může dojít k odhalení kovového rámečku u některých typů můstků.

Funkční problémy
Nesprávně nastavený můstek může způsobit problémy se žvýkáním, mluvením a může způsobit nepřirozené opotřebení ostatních zubů.

Mechanické poškození
Můstky, zejména ty vyrobené z méně odolných materiálů, se mohou poškodit, což může vést k jejich nákladné výměně.

Alergické reakce
Někteří pacienti mohou vykazovat alergickou reakci na materiály použité pro můstek, ačkoli to je poměrně vzácné.

Je důležité konzultovat s kvalifikovaným stomatologem a provést všechny potřebné diagnostické testy, aby se minimalizovala tato rizika. Dobrá orální hygiena a pravidelné stomatologické prohlídky jsou klíčové pro detekci a prevenci potenciálních komplikací.

Druhy a materiály zubních můstků

Můstky existují v různých formách, v závislosti na individuálních potřebách pacienta, zdravotním stavu a finanční situaci. Existují tři hlavní druhy zubních můstků:

Tradiční můstek

Tradiční zubní můstek je jednou z nejběžnějších metod k nahrazení chybějícího zubu nebo zubů. Skládá se obvykle ze dvou korunek na obou stranách chybějícího zubu a jednoho nebo více umělých zubů, které jsou mezi nimi. Materiály používané pro korunky a ponty se mohou lišit, ale často jsou zhotoveny z porcelánu, kovu nebo kombinace obou.

Konzolový můstek

Konzolový můstek je variací tradičního můstku a je obvykle používán, když existují sousední zuby pouze na jedné straně chybějícího zubu. Tento typ můstku má jednu nebo více volných konců, které jsou upevněny pouze na jedné straně. Vzhledem k menší podpoře jsou konzolové můstky obvykle méně stabilní než tradiční můstky a nemusí být vhodné pro oblasti s vysokým žvýkacím tlakem, jako jsou zadní zuby.

Marylandský adhezivní můstek

Marylandský adhezivní můstek je méně invazivní alternativou k tradičnímu můstku. Tento typ můstku se skládá z umělého zubu, který je připevněn k sousedním zubům pomocí kovových nebo porcelánových tzv. křídel, která jsou přilepena k zadní straně sousedních zubů. Protože tento typ můstku nevyžaduje broušení sousedních zubů pro upevnění korunek, je považován za šetrnější k zubnímu materiálu. Avšak jeho pevnost a stabilita nemusí být tak vysoká jako u tradičního nebo konzolového můstku.

Každý z těchto druhů můstků má své vlastní výhody a nevýhody, a volba závisí na několika faktorech, včetně polohy chybějícího zubu, stavu sousedních zubů a finančních možností pacienta.

Životnost zubního můstku

Životnost zubního můstku se může značně lišit v závislosti na několika faktorech, včetně materiálu můstku, umístění v ústech, péči o orální hygienu a dalších životních návycích, jako je strava a kouření. Obecně platí, že s moderními materiály a technikami mohou některé zubní můstky vydržet 10 až 15 let nebo i déle. Zde jsou některé klíčové faktory ovlivňující jejich životnost:

Umístění

Můstky na předních zubech obvykle vydrží déle, protože zde je méně žvýkacího tlaku, avšak můstky na zadních zubech mohou být vystaveny vyšším silám a mohou se rychleji opotřebovat.

Orální hygiena

Pravidelné čištění a kontrola zubařem mohou výrazně prodloužit životnost můstku. Špatná orální hygiena může vést k problémům, jako jsou zubní kaz a parodontální onemocnění, které mohou zkrátit životnost můstku.

Životní návyky

Kouření a konzumace potravin a nápojů, které způsobují skvrny na zubech, mohou ovlivnit vzhled můstku a potenciálně i jeho strukturální integritu.

Údržba a starostlivost

Správná údržba a péče jsou klíčové pro zachování dlouhé životnosti a funkčnosti zubního můstku. Zde je několik základních pokynů:

Denní čištění

 • Zubní kartáček a pasta: Každodenní čištění můstku je zásadní. Používejte měkký zubní kartáček a fluoridovou zubní pastu. Čistěte si zuby alespoň dvakrát denně.
 • Mezizubní čištění: Používejte mezizubní kartáčky, nit nebo vodní irigátory k čištění prostoru pod můstkem a mezi pilířovými zuby.

Speciální péče

 • Superflos nebo flossování pod můstkem: Některé nitě mají tuhý konec, který usnadňuje vedení nití pod můstkem, a měkkou část k odstranění plaku a jídla.
 • Antibakteriální ústní vody: Tyto mohou pomoci snížit množství bakterií v ústech, ale neměly by nahradit mechanické čištění.

Pravidelné zubařské prohlídky

 • Při pravidelných návštěvách zubaře (obvykle každých 6 měsíců) bude můstek kontrolován a čištěn profesionálně. Zubař také může prověřit integritu můstku a pilířových zubů.

Opatrnost s jídlem

 • Vyhněte se tvrdým, lepkavým nebo křupavým potravinám, které by mohly můstek poškodit. Omezte také konzumaci sladkostí a cukrových nápojů, které mohou podporovat zubní kaz.

Ostatní návyky

 • Nezkoušejte otevírat lahve nebo stříhat předměty pomocí zubů, což by mohlo poškodit můstek.

Přestože zubní můstky jsou navrženy tak, aby byly odolné, nejsou nerozbitné a mohou se opotřebovat nebo poškodit, pokud o ně není řádně pečováno. Dobrou orální hygienu a pravidelné zubařské prohlídky by nikdy neměly být opomíjeny, pokud chcete maximalizovat životnost vašeho zubního můstku.

Cena zubního můstku

Finanční náročnost zubního můstku je závislá na několika parametrech, a proto se může lišit. Následuje základní přehled cenových rozmezí:

 • Můstek pro náhradu jednoho zubu: Obvykle se cena pohybuje v rozmezí od 5 000 Kč do 15 000 Kč.
 • Můstek substituující dva či tři zuby: Většinou lze očekávat cenu mezi 10 000 Kč až 30 000 Kč.
 • Komplexní náhrady zahrnující čtyři zuby nebo celou řadu zubů: Zde by se cena mohla dostat až k částce 50 000 Kč a výše.

Je třeba poznamenat, že tyto cenové odhady jsou pouze ilustrativní a mohou se odlišovat na základě lokality, reputace zubařské kliniky, typu materiálu, použitých technologií a specifických potřeb pacienta.

Mějte na paměti, že v těchto odhadech nejsou zahrnuty další spojené náklady, jako jsou počáteční konzultace, příprava zubního lůžka, rentgenové vyšetření, dočasná protetická náhrada nebo kontrolní návštěvy. Z tohoto důvodu je doporučeno konzultovat se s odborným zubařem, který vám poskytne podrobné informace o finančních aspektech a léčebných možnostech v kontextu vaší situace.

Jak dlouho po vytrhnutí zubu je možné řešit můstek?

Časová náročnost umístění zubního můstku po extrakci (vytržení) zubu může záviset na několika faktorech, včetně:

Stavu dásní a kostního lůžka
Po extrakci je třeba, aby se rána zcelila a dásně a kost se stabilizovaly. To může trvat od několika týdnů až po několik měsíců.

Typu můstku
Některé typy můstků, jako jsou adhezivní (Marylandské) můstky, mohou být umístěny relativně rychle, zatímco tradiční nebo implantované můstky mohou vyžadovat delší časový rámec pro přípravu.

Celkového zdravotního stavu pacienta
Pacienti s dobrým orálním zdravím a bez komplikací obvykle zaznamenají rychlejší hojení a mohou být kandidáty pro rychlejší umístění můstku.

Odborného názoru zubaře
Zubař provede celkové hodnocení a určí, jaký typ můstku je nejvhodnější a kdy je možné s léčbou začít.

V některých případech může být dočasný můstek nebo protéza použita jako provizorní řešení, zatímco se čeká na stálé řešení. To je často užitečné pro estetické důvody nebo pro funkčnost (např. žvýkání, mluvení).

Vaše recenze

Smyslem naší práce je vaše zdraví
a přirozeně krásný úsměv

Vybavení naší kliniky

Zažijte estetickou stomatologii 21. století

V Clinic for Smile o vás pečují nejen perfektně vyškolení specialisté. K vaší léčbě využíváme také nejmodernější stomatologické přístroje, včetně 3D rentgenu či intraorální skeneru.

Navíc se nemusíte obávat nepřiměřené bolesti. Pokud to daný postup vyžaduje, používáme lokální anestezii, která vám daný zákrok maximálně zpříjemní. Přijďte tedy do Clinic for Smile a zažijte estetickou stomatologii 21. století.

Přeneste se do naší péče

Ceník zákroků